توليد محتوا توليد محتوا .

توليد محتوا

كاهش وابستگي كودكان به والدين چگونه امكان پذير دهيم؟

1- اولين راه حل كاهش وابستگي كودكان به والدين
اولين قدم براي كم كردن وابستگي كودكان به والدين بعد از دو سالگي جدا كردن محل خواب كودك است. در سال اول براي مراقبت بيشتر از نوزاد توصيه ما اين است كه كودك در اتاق والدين يا در معرض ديد آنها بخوابد ولي بعد از دو سالگي بتدريج بايد اتاق كودك را جدا كنيد. در دو سال اول كه مادر فرزند خود را شير مي‌دهد بيشترين وابستگي كودكان به والدين برقرار مي‌شود. در واقع از زماني كه جنين در رحم مادر شكل مي‌گيرد رابطه عاطفي از طرف مادر برقرار مي‌شود و با اولين تماس پوستي با نوزاد بيشتر مي‌شود.

در مورد كودكان اين رابطه عاطفي از ۴ تا ۵ ماهگي شكل مي‌گيرد.
در دو سال اول زندگي كودك وابستگي كودكان به والدين كاملا طبيعي است.
بعد از دو سالگي والدين بايد وابستگي كودك را به تدريج كم كنند.

2- دومين قدم كاهش وابستگي كودكان به والدين وارد كردن در اجتماع كوچك است
گفتيم كه محل خواب كودك جدا شد اولين قدم كاهش وابستگي كودكان به والدين است در مرحله دوم در قدم دوم بايد كودك وارد اجتماع كوچك شود. يعني قبل از اينكه كودك به مهد برود براي كاهش وابستگي كودكان به والدين بايد كودك خود را به پارك يا شهر بازي ببريد.

 

 

3- قدم سوم كاهش وابستگي كودكان به والدين ارتباط بيشتر پدر براي كاهش وابستگي به مادر
بعد از 2 سالگي پدر‌ها رابطه عميق‌تري با كودك برقرار كنند

توصيه هايي براي ارتباط بيشتر پدر :

پدر تنهايي بچه را به پارك ببرد
با او تنهايي و بدون حضور مادر بازي كند
او را به حمام ببرد.
او را در مهدكودك ثبت نام كنيد
كودكان وابسته در مهدكودك نيز به مربي خود مي‌چسبند

در مدرسه به يكي از معلم‌هايشان كه مهربان‌تر است وابسته مي‌شوند

 

 

4- وابستگي را از همان كودكي كاهش دهيد
جهت كاهش وابستگي كودكان به والدين از روشهاي بالا قبل از 2 سالگي تا 5 سالگي بهره ببريد وقتي كودك به سخن بيايد و توان حرف زدن پيدا كند نيز ميتوانيد از او بپرسيد: چرا وقتيكه از شما دور ميشود احساس اضطراب و عصبانيت مي‌كند؟ كودك را به كلاسهاي مختلف ببريد تا وابستگي كودك به والدين كمتر شود پدرومادر كودك را كمتر نزد ديگران ببرند كه بگذارند بماند. اما برايش توضيح دهيد كه طي ساعاتي از روز مجبوريد او را تنها بگذاريد.

روحيه مستقل را در كودكان پرورش دهيد
بازي‌ انفرادي مادر با كودك مثل قايم باشك موثر است.
جدا كردن اتاق كودك در ابتداي تولد يكي از راه حل هاي اصلي است.

 

5- گاهي وقت ها كودك را تنها بگذاريد
براي اين كه كودك به اين امر عادت كند كه شما هميشه در كنار او نيستيد گه گاهي تمرين كنيد كه مدت زماني كوتاه، مثلا چند ساعت، او را پيش كسي ديگر بگذاريد. اين كار بايد از همان ابتداي كودكي صورت گيرد.

برنامه هايتان را براي كودك توضيح دهيد
به كودك بگوييد كه شما در خارج از خانه چه كارهايي را انجام خواهيد داد.
برنامه كودك را هم در خانه مشخص كنيد.
براي او شرح دهيد كه او چه كارهايي خواهد كرد
وقتي از هم جدا هستند شما چه كارهايي انجام خواهيد داد.
 

 

 

6- براي كاهش وابستگي كودكان به والدين كه چه كار كنيم؟
در صورتي كه وابستگي كودك به شما خيلي زياد است، لحظه اي از شما جدا نمي شود و اصرار دارد نزد شما بخوابد و…، حتما به يك روان پزشك اطفال مراجعه كنيد.

ترس و اضطراب او را درك كنيد و بپذيريد اضطراب او واقعي است
او را به دليل جمع گريزي و ارتباط برقرار نكردن با ديگران شماتت نكنيد

 

7- با كودك بازي هاي تمرين جدايي و كاهش وابستگي كنيد
اين بازي ساده كودك را به رفت و آمدهاي والدين عادت مي‏دهد. بچه ها به روش هاي مختلف اين بازي را انجام مي دهند. پشت چيزي قايم مي شوند، وسيله اي را مخفي مي كنند، پنهان شدن ديگران را تماشا مي كنند و در بازي پرجنب و جوش تري مثل قايم موشك شركت مي كنند.

در اين بازي كودك اطمينان دوباره ديدن افرادي را كه دوستشان دارد تجربه مي كند.

به كودك اطمينان دهيد كه باز مي گرديد.

فراموش نكنيد به كودك بگوييد كه :

حتما برمي گرديد و وقتي در همان ساعت كه قول داده ايد برگرديد به قولتان عمل گرديد.

توجه داشته باشيد كه :

كودكان زير 5 سال به شدت نگران عدم بازگشت و از دست دادن والدين شان هستند.

 

 

كودك را براي دوري از خود آماده كنيد
به كودك تفهيم كنيد كه وقتي در خانه نيستيد او با مشكلي مواجه نخواهد شد و برايش برنامه هاي خاصي در نظر گرفته ايد كه وقتي بيرون از خانه يا سرگرم كاري هستيد، او آن ها را انجام دهد.

به او بگوييد:

ميدانم كه تو ديگر بزرگ شده اي و وقتي من بيرون از خانه هستم برايت مشكلي پيش نخواهد آمد. اگر بدون اطلاع قبلي خانه را ترك كنيد ممكن است كودك فكر كند كه اين كار در آينده هم تكرار خواهيد كرد و اين بي اطميناني سبب مي شود كه او دائماً به شما بچسبد.

 

خودتان را براي سروصداي كودك آماده كنيد

وقتي كودك متوجه شود كه :

در زمان غيبت شما مي تواند به زندگي ادامه دهد گريه و فريادهاي او كم ميشود.

 

كاري كنيد تا كودك از تنها بازي كردن احساس افتخار كند. به او بگوييد: “خيلي خوشحالم كه وقتي آشپزي مي كنم، مي تواني خودت را سرگرم كني و واقعا به اين كارت افتخار مي كنم”. اين گفته كه: ” تو ديگر بزرگ شده اي”، براي هردوي شما مزاياي زيادي دارد.

 

بصورت اهسته كودك را به جدايي هنگام كار عادت دهيد
كودك از سن يك سالگي به بالا بيش از حد نيازمند توجه شماست بازي مسابقه با زمان را اجرا كنيد. پنج دقيقه از وقت خود را به او بدهيد و پنج دقيقه هم براي بازي با خودش وقت بگذاريد. به تدريج مدت زمان تنها بازي كردن او را افزايش دهيد. تا اين كه كودك بتواند يك ساعت به تنهايي بازي كند.

 

 

ب – چه كار هايي نبايد انجام دهيم ؟
آرامش خود را حفظ كنيد و عصباني نشويد
در اين اوقات، به ياد داشته باشيد كه كودك با شما بودن را بيشتر از هر چيزي ديگري در اين دنيا ترجيح مي دهد. دانستن اين نكته كمك مي كند تا شما احساس آشفتگي و پريشاني نداشته باشيد.

 

در حالتي كه كودك را در آغوش گرفته ايد و نوازش مي كنيد به او نگوييد كه از شما دور شود. اين كار كودك را گيج مي كند و او نمي داند كه بماند يا برود.

 

 

وقتي كودك بيمار است
وقتي كودك بيمار است اجازه ندهيد كه كارهايي را كه در مواقع عادي برايش مجاز نيست انجام دهد، زيرا به اين ترتيب بيمار شدن در نظرش جالب تر از سالم بودن جلوه مي كند. تحقيقاتي كه در مورد درمان بزرگسالان صورت گرفته نشان مي دهد، هنگامي كه كودكان به دردهاي مزمن مبتلا مي شوند كه بايد واقع بينانه و با كمترين تغيير در برنامه روزانه با آن برخورد كرد. در غير اين صورت او براي جلب محبت شما خود را بيمار جلوه گر مي كند. توجه داشته باشيد كه كليه اين توصيه هاي بهتر است همراه با هم انجام گيرد تا نتيجه بهتري را ارائه دهد.

 

براي كاهش وابستگي كودكان به والدين او را مسئوليت پذير كنيد
والدين بايد بدانند در منع واگذاري مسئوليت به كودكان اعتدال را رعايت كنند
سعي شود به فرزندان اول يا دختران بيش از بقيه فرزندان كاري واگذار نشود.
از جمله مواردي كه ميتواند بچه ها را مسئوليت پذير كند كارهاي منزل است.
كودك و نوجوان بايد خستگي والدين را درك كند و خود را جزيي از خانه و خانواده بداند.

 

چه كار كنيم كه با كاهش وابستگي كودكان به والدين آنها دچار اضطراب جدايي نشوند؟
ميزان جدايي از كودك را كم كم زياد كنيد و بصورت اهسته و پيوسته باشد
زماني اضطراب جدايي مشكل ساز مي شود كه طولاني مدت شود.

منبع : ابر كودك


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۹:۵۵ توسط:فرشيد باقري موضوع: نظرات (0)

صندلي استاندارد و تاثير آن بر سلامتي بدن

اگر كارمند، دانش آموز و تكنسين كامپيوتر هستيد و يا به طور كلي شغلي داريد بيش از مدت زماني خاص مثلا يك ساعت پشت ميز و روي صندلي مي نشينيد بايد به چند نكته مهم و كليدي دقت كنيد، نخست اين كه سلامت بدن شما در گرو استاندارد بودن يا نبودن صندلي است.

چون كم تحركي به خودي خود مي تواند موجب مشكلات زيادي براي آرگونومي بدن شما شود.  در صورتي كه مجبور هستيد مدت زمان طولاني روي صندلي بنشينيد بايد به چند نكته مهم دقت داشته باشيد، صندلي را مطابق قد و وزنتان انتخاب كنيد، همين طور پشتي صندلي ها بسيار مهم است.

در واقع بيماري هاي گوارشي نيز در اثر نشستن هاي مداوم و طولاني به وجود خواهند آمد، پس از غذا خوردن در هر حالتي حتي روي بهترين نوع صندلي نيز ننشينيد چون مي تواند موجب فشار بر روده ها و اختلال در عملكرد جذب و دفع مواد مغذي بدن شود.

 

آرتروز، درد ستون فقرات، ديسك كمر و همين طور بيماري هاي مربوط به گرفتگي عضلات در اثر نشستن مداوم روي صندلي هاي غير استاندارد ايجاد خواهد شد. فراموش نكنيد كه صندلي هاي نامناسب به دليل اين كه تكيه گاه مناسبي ندارند موجب ديسك كمر خواهند شد.

 

مضرات استفاده از صندلي نامناسب

جنس صندلي نيز بسيار مهم است. در صورتي كه از صندلي هاي استاندارد استفاده كنيد حتي ساختار پوست بدن شما نيز كم تر دچار آسيب خواهد شد، نشيمنگاه بخش آسيب پذير بدن ما است كه اگر روي صندلي هاي پلاستيكي، چوبي و بي كيفيت نشسته باشيد احتمالا اين تجربه را بدست آورده ايد كه بدنتان نسبت به سطح آن واكنش نشان مي دهد و اين مي تواند به جوش روي پوست ختم شود.

زماني كه از صندلي هاي استاندارد استفاده مي كنيد بازدهي و راندمان كاري شما نيز به مراتب افزايش خواهيد يافت، اگر مهندس و برنامه نويس كامپيوتر و يا تايپيست هستيد به صورت مدام با سيستم هاي رايانه اي كار مي كنيد. در واقع اگر صندلي تان مناسب نباشد سرعت كارتان به مراتب پايين تر خواهد آمد. با مراجعه به لينك زير از صندلي هاي متنوع ادسرچ بازديد نماييد:

http://www.adsearch.ir

 

نقش مهم صندلي بر فعاليت كاري

 

 

خستگي در واقع موجب كاهش خلاقيت مي شود، اين مسئله را مي توانيد به راحتي تست كنيد، كافي است روي صندلي غيراستاندارد و بي كيفيت بنشينيد، پس از مدتي به طول كامل خسته شده و ترجيح مي دهيد كه محل كار خود را ترك كنيد، درصورتي كه صندلي شما محل نشستن خوب و راحتي باشد، مدت زماني كه براي يك كار وقت مي گذاريد بيشتر است.

آسيب هاي وارد شده بر گردن نيز ناشي از استفاده صندلي هاي بي كيفيت و غيرآرگونوميك است. بهتر است همين حالا به فكر تعويض اين صندلي ها باشيد. زانو هاي شما پس از نشستن روي صندلي بايد روي زاويه نود درجه قرار بگيرد، اين بسته به قابل تنظيم بودن اندازه و ارتفاع صندلي شما از زمين خواهد بود.

ضمن اين كه پشتي صندلي ها بايد قابليت سفارشي سازي را داشته باشد كه در مدل هاي كلاسيك اين قضيه بسيار جدي است، چون موجب مي شود كمر شما در حالت غير معمول قرار بگيرد و ديسك كمر بزرگ ترين آسيبي است كه به شما وارد خواهد شد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۰:۵۲ توسط:فرشيد باقري موضوع: نظرات (0)